Mã sản phẩm Tên sản phẩm
Dịch vụ
Thông số kỹ thuật Giá bán
(đ/đvt)
Ảnh sản phẩm
111 Tư vấn kiến thức, hướng dẫn theo giờ

Các công việc tư vấn bao gồm: Trả lời những câu hỏi của khách hàng trực tiếp liên quan đến phát triển chăn nuôi bò. Giá tư vấn được tính theo giờ.

1.000.000 /Một giờ  Tu-van-kien-thuc-huong-dan-theo-gio
112 Tư vấn kiến thức, hướng dẫn theo ngày

Các công việc tư vấn bao gồm: Trả lời những câu hỏi của khách hàng liên quan đến phát triển chăn nuôi bò trực tiếp hoặc bằng văn bản. Giá tư vấn được tính theo ngày.

5.000.000 /Ngày  Tu-van-kien-thuc-huong-dan-theo-ngay
113 Tư vấn kiến thức, hướng dẫn theo Tuần

Các công việc tư vấn bao gồm: Trả lời những câu hỏi của khách hàng liên quan đến phát triển chăn nuôi bò trực tiếp hoặc bằng văn bản, thực hiện tại cơ quan, tranng trại của khách hàng. Giá tư vấn được tính theo tuần. Tất cả chi phi đi lại, ở tại trang trại hoặc tai cơ quan của khách hàng do khách hàng chi trả.

15.000.000 /Tuần  Tu-van-kien-thuc-huong-dan-theo-Tuan
114 Tư vấn kiến thức, hướng dẫn theo Tháng

Các công việc tư vấn bao gồm: Trả lời những câu hỏi của khách hàng liên quan đến phát triển chăn nuôi bò trực tiếp hoặc bằng văn bản, thực hiện tại cơ quan, tranng trại của khách hàng. Giá tư vấn được tính theo Tháng. Tất cả chi phi đi lại, ở tại trang trại hoặc tai cơ quan của khách hàng do khách hàng chi trả.

50.000.000 /Tháng  Tu-van-kien-thuc-huong-dan-theo-Thang
115 Tư vấn lập dự án phát triển trang trại chăn nuôi bò

Các công việc bao gồm: lập dự án tiền khả thi và dự án khả thi, lập dự toán (không tính chi phí thiết kế chuồng trại và các công trình phụ trợ). Giá tư vấn được tính 1% trên tổng mức đầu tư cả dự án nhưng không thấp hơn mức tối thiểu 10.000.000 đồng.

1 /Dự án  Tu-van-lap-du-an-phat-trien-trang-trai-chan-nuoi-bo
Đang online: 5
Trong ngày: 117
Lượt truy cập: 2136493
Thông báo
Máy đóng gói ủ chua

Hệ thống bao gói tự động nguyên liệu ủ chua bao gồm:

1. Máy băm thái:  sử dụng điện 3 pha, công suất mô tơ 5,5 Kw, năng suất băm thái 5-7 tấn/h (nguyên liệu tươi) và 2-3 tấn/h (nguyên liệu khô)

2. Băng chuyền, tải nguyên liệu vào máy đóng gói, chạy mô tơ 0,55 Kw/h

3. Máy đóng gói sử dụng màng cuốn: sử dụng điện 3 pha, công suất 5, 5 Kw/h, năng suất bao gói: 50 gói/h, Khối lượng gói: 50-80 Kg/gói (tuỳ nguyên liệu). Kích thước máy: 2,70 * 1,45 * 1,5 m. Khối lượng máy: 650 Kg.

Ủ chua cây bắp bảo quản 12 tháng với màng cuốn 2 lớp, bảo quản 24 tháng với màng cuốn 4 lớp.

Máy bao gói được rơm và nhiều nguyên liệu khác.