Mã sản phẩm Tên sản phẩm
Dịch vụ
Thông số kỹ thuật Giá bán
(đ/đvt)
Ảnh sản phẩm
1111 Đào tạo công nhân kỹ thuật chăn nuôi bò

Chương trình đào tạo dành cho người mới học việc chăn nuôi bò, bao gồm học kiến thức cơ bản về chăm sóc các loại bò, thức ăn, vệ sinh, phòng trừ dịch bệnh. Khóa học 6 ngày, bao gồm: 3 ngày học lý thuyết, 3 ngày học thực hành tại trại chăn nuôi. Giá không bao gồm tiền ăn, ở, đi lại của học viên. có thể nhận đào tạo tại trang trại hoặc gia đình. Giáo viên giàu kinh nghiệm cả lý thuyết lẫn thực hành. Tốt nghiệp khóa học, học viên phân biệt được các giống bò, cách phát hiện bò lên giống, bò bệnh, biết cách chăm sóc các loại bò cho phù hợp, biết cách cho bò ăn uống đúng khẩu phần, biết cách sơ chế thức ăn cho bò, biết phân biệt thức ăn tốt xấu, biết sử dụng công cụ, máy móc trong trang trại chăn nuôi bò.

200.000 /Ngày /học viên  Dao-tao-cong-nhan-ky-thuat-chan-nuoi-bo
1112 Đào tạo cán bộ kỹ thuật chăn nuôi bò

Chương trình đào tạo dành cho người học việc kỹ thuật chăn nuôi bò, bao gồm học kiến thức cơ bản về kỹ thuật chăm sóc các loại bò, thức ăn, vệ sinh, phòng trừ dịch bệnh. Khóa học 12 ngày, bao gồm: 6 ngày học lỹ thuyết, 6 ngày học thực hành tại trại chăn nuôi. Giá không bao gồm tiền ăn, ở, đi lại của học viên. có thể nhận đào tạo tại trang trại hoặc gia đình. Giáo viên giàu kinh nghiệm cả lý thuyết lẫn thực hành. Tốt nghiệp khóa học, học viên cơ bản biết thực hành các công việc kỹ thuật trong trang trại chăn nuôi, biết hướng dẫn, quản lý công nhân, quản lý kỹ thuật,  phân biệt được các giống bò, cách phát hiện bò lên giống, bò bệnh, biết cách chăm sóc các loại bò cho phù hợp, biết cách phối hợp khẩu phần ăn cho bò, biết cách sơ chế thức ăn cho bò, biết phân biệt thức ăn tốt xấu, biết sử dụng công cụ, máy móc trong trang trại chăn nuôi bò.

300.000 /Ngày /học viên  Dao-tao-can-bo-ky-thuat-chan-nuoi-bo
1113 Đào tạo cán bộ quản lý trang trại chăn nuôi bò

Chương trình đào tạo dành cho người học việc quản lý trang trại chăn nuôi bò, bao gồm quản lý kỹ thuật, quản lý nhân sự và quản lý kế hoạch chăn nuôi bò. Khóa học 12 ngày, bao gồm: 6 ngày học lý thuyết, 6 ngày học thực hành tại trại chăn nuôi. Giá không bao gồm tiền ăn, ở, đi lại của học viên. có thể nhận đào tạo tại trang trại hoặc gia đình. Giáo viên giàu kinh nghiệm cả lý thuyết lẫn thực hành. Tốt nghiệp khóa học, học viên cơ bản biết thực hành các công việc quản lý trong trang trại chăn nuôi, biết hướng dẫn, quản lý công nhân, quản lý kỹ thuật,  biết lập kế hoạch thức ăn, kế hoạch chu chuyển đà bò, kế hoạch phối giống, sinh đẻ, kế hoach sản xuất. Biết sử dụng phần mềm quản lý đàn bò  và các công cụ, máy móc trong trang trại chăn nuôi bò.

400.000 /Ngày/ học viên  Dao-tao-can-bo-quan-ly-trang-trai-chan-nuoi-bo
1114 Đào tạo cán bộ cao cấp cho ngành chăn nuôi bò

Chương trình đào tạo nâng cấp dành cho người quản lý ngành chăn nuôi bò, bao gồm quản lý kỹ thuật, quản lý nhân sự và quản lý kế hoạch, kinh doanh chăn nuôi bò. Khóa học 12 ngày, bao gồm: 6 ngày học lý thuyết, 6 ngày học thực hành tại trại chăn nuôi. Giá không bao gồm tiền ăn, ở, đi lại của học viên. có thể nhận đào tạo tại trang trại hoặc gia đình. Giáo viên giàu kinh nghiệm cả lý thuyết lẫn thực hành. Tốt nghiệp khóa học, học viên cơ bản biết sử dung thành thạo các kỹ năng lập kế hoạch, hạch toán, điều hành các công việc quản lý trong trang trại chăn nuôi

500.000 /Ngày/ học viên  Dao-tao-can-bo-cao-cap-cho-nganh-chan-nuoi-bo
Đang online: 2
Trong ngày: 73
Lượt truy cập: 2626962
Thông báo
Máy phân tích sữa 2 trong 1: vừa phân tích sữa vừa phát hiện các chất pha trộn vào sữa

- Model: Ekomilk Spectra kiểm soát chất lượng sữa nhanh chóng và hiệu quả: phát hiện các chất pha trộn vào sữa và phân tích sữa. Màn hình điều khiển cảm ứng tiện lợi, dễ sử dụng. Thời gian đo: 45 giây/mẫu. Thích hợp: Trang trại bò sữa, điểm thu mua sữa, chế biến sữa, phòng thí nghiệm.

1. Kết quả hiển thị phân tích sữa: Chất khô, FAT, Protein, mật độ sữa, Nước thêm vào, điểm đông.

2. Kết quả hiển thị các chất pha trộn vào sữa: Amoni Sulfat, Ure, Đường, Melanin, Nitrat amoni, Soda bicarbonate.

- Kích thước máy: 380 x 310 x 285 mm; Khối lượng máy: <4,5 Kg.

tu-van-ban-hang
Hotline: 0985 640 999