Mã sản phẩm Tên sản phẩm
Dịch vụ
Thông số kỹ thuật Giá bán
(đ/đvt)
Ảnh sản phẩm
1121 Tư vấn lập dự án

Tư vấn lập một phần hoặc toàn bộ dự án cho các hạng mục trong phạm vi ngành chăn nuôi bò. Đơn giá tính theo định mức do Bộ tài chính qui định.

0   Tu-van-lap-du-an
1122 Tư vấn theo thời gian

Tư vấn theo thời gian cho một lĩnh vực bất kỳ trong ngành chăn nuôi bò: Tư vấn chuyên môn, Pháp lý ...Đơn giá theo thời gian và nội dung chuyên mục tư vấn.

0   Tu-van-theo-thoi-gian
1123 Tư vấn theo chuyên đề, chuyên ngành

Thư vấn theo chuyên đề bất kỳ mà khách hàng mong muốn trong ngành chăn nuôi bò. Giá tư vấn được thiết lập tuỳ theo chuyên đề.

0   Tu-van-theo-chuyen-de-chuyen-nganh
Đang online: 1
Trong ngày: 77
Lượt truy cập: 2626977
Thông báo
Máy phân tích sữa 2 trong 1: vừa phân tích sữa vừa phát hiện các chất pha trộn vào sữa

- Model: Ekomilk Spectra kiểm soát chất lượng sữa nhanh chóng và hiệu quả: phát hiện các chất pha trộn vào sữa và phân tích sữa. Màn hình điều khiển cảm ứng tiện lợi, dễ sử dụng. Thời gian đo: 45 giây/mẫu. Thích hợp: Trang trại bò sữa, điểm thu mua sữa, chế biến sữa, phòng thí nghiệm.

1. Kết quả hiển thị phân tích sữa: Chất khô, FAT, Protein, mật độ sữa, Nước thêm vào, điểm đông.

2. Kết quả hiển thị các chất pha trộn vào sữa: Amoni Sulfat, Ure, Đường, Melanin, Nitrat amoni, Soda bicarbonate.

- Kích thước máy: 380 x 310 x 285 mm; Khối lượng máy: <4,5 Kg.

tu-van-ban-hang
Hotline: 0985 640 999