Mã sản phẩm Tên sản phẩm
Dịch vụ
Thông số kỹ thuật Giá bán
(đ/đvt)
Ảnh sản phẩm
10121 Máy phân tích sữa FarmEco

Lactoscan FarmEco là loại máy phân tích sữa có kích thước rất nhỏ, cho kết quả nhanh, chính xác, thích hợp cho công việc kiểm nghiệm sữa tại trang trại. 

Các chỉ tiêu phân tích và dải kết quả đo
Chỉ tiêu Dải đo
 Chất béo  0,01– 25% ±0,1%  (option 45%)
 Chất khô không béo  3-15% ± 0.15%
 Tỷ trọng  1015 – 1040 kg/m3 ± 0,3kg/m3
 Protein  2% – 7% ± 0,15%
 Đường Lactose  0,01% – 6% ± 0,2%
 Nước tự do  0% – 70% ± 3%
 Nhiệt độ sữa  1°C – 40 °C ± 1%
 Điểm đông  –0,4°C  –0,7°C ± 0,001%
 Muối  0,4% – 1,5% ± 0,05%
 Tổng vật chất khô  0 – 50% ± 0,17(option)

Kích thước máy:  (W x D x H) 191 x 139 x 47 mm

Khối lượng máy: 1 kg

Cung cấp bao gồm: Máy chính, Cốc đựng mẫu sữa, dây sạc điện, sách hướng dẫn sử dụng.

Khách hàng lựa chọn thêm các phần của máy với giá bán như sau: Máy in nhiệt: 3.500.000  đồng/máy, Cài đặt đo độ mỡ cao tới 45%: 1.500.000 đồng

Bảo hành 12 tháng cho các lỗi kỹ thuật.

Xuất xứ: Bulgari

22.000.000 /Máy  May-phan-tich-sua-FarmEco
10122 Máy phân tích sữa Lactoscan SP

Lactoscan SP là loại máy phân tích sữa có kích thước rất nhỏ, cho kết quả nhanh, chính xác, thích hợp cho công việc kiểm nghiệm sữa. Kết quả đo được hiển thị trong thời gian 60 giây. Máy có thể nối với máy in nhiệt qua cổng RS 232

Các chỉ tiêu phân tích và dải kết quả đo
Chỉ tiêu Dải đo
 Chất béo  0,01– 25% ±0,1%  (option 45%)
 Chất khô không béo  3-15% ± 0.15%
 Tỷ trọng  1015 – 1040 kg/m3 ± 0,3kg/m3
 Protein  2% – 7% ± 0,15%
 Đường Lactose  0,01% – 6% ± 0,2%
 Nước tự do  0% – 70% ± 3%
 Nhiệt độ sữa  1°C – 40 °C ± 1%
 Điểm đông  –0,4°C  –0,7°C ± 0,001%
 Muối  0,4% – 1,5% ± 0,05%
 pH  0 – 14 ± 0,05% (option)
 Độ dẫn điện  3 – 14 [mS/cm] ± 0,05% (option)
 Tổng vật chất khô  0 – 50% ± 0,17(option)

Kích thước máy:  (W x D x H) 175 x 175 x 150 mm

Khối lượng máy: 1,5 kg

Cung cấp bao gồm: Máy chính, Cốc đựng mẫu sữa, dây sạc điện, sách hướng dẫn sử dụng.

Khách hàng lựa chọn thêm các phần của máy với giá bán như sau: Máy in nhiệt: 3.700.000  đồng/máy, Cài đặt đo độ mỡ cao tới 45%: 1.500.000 đồng, Cài đặt chức năng đo độ dẫn: 1.500.000 đồng, Đầu đo pH: 1.500.000 đồng.

Bảo hành 12 tháng cho các lỗi kỹ thuật.

Xuất xứ: Bulgari

25.000.000 /Máy  Xem video May-phan-tich-sua-Lactoscan-SP
10123 Máy phân tích sữa Lactoscan S

Lactoscan S là loại máy phân tích sữa có kích thước rất nhỏ, dễ dàng mang đi công tác xa; cho kết quả nhanh, chính xác, thích hợp cho công việc kiểm nghiệm sữa, đo các thành phần trong sữa trong thời gian 30 giây, có thể nối với máy in nhiệt qua cổng RS 232; Bàn phím nhập dữ liệu tiện dụng. Có thể tự hiệu chỉnh mà không cần kết nối máy tính.

Các chỉ tiêu phân tích và dải kết quả đo
Chỉ tiêu Dải đo
 Chất béo  0,01– 25% ±0,1% 
 Chất khô không béo  3-15% ± 0.15%
 Tỷ trọng  1015 – 1040 kg/m3 ± 0,3kg/m3
 Protein  2% – 7% ± 0,15%
 Đường Lactose  0,01% – 6% ± 0,2%
 Nước tự do  0% – 70% ± 3%
 Nhiệt độ sữa  1°C – 40 °C ± 1%
 Điểm đông  –0,4°C  –0,7°C ± 0,001%
 Muối  0,4% – 1,5% ± 0,05%
 pH  0 – 14 ± 0,05% 
 Độ dẫn điện  3 – 14 [mS/cm] ± 0,05%
 Tổng vật chất khô  0 – 50% ± 0,17

Kích thước máy 100 x 223 x 216 mm

Khối lượng máy: 3,5 kg.;  

Cung cấp bao gồm: Máy chính, Cốc đựng mẫu sữa, dây sạc điện, sách hướng dẫn sử dụng.

Xuất xứ: Bulgari

31.000.000 /Máy  Xem video May-phan-tich-sua-Lactoscan-S
10124 Máy phân tích sữa Lactoscan LA

Lactoscan LA là loại máy phân tích sữa có kích thước rất nhỏ, dễ dàng mang đi công tác xa; cho kết quả nhanh, chính xác, thích hợp cho công việc kiểm nghiệm sữa, đo các thành phần trong sữa trong thời gian 30 giây, 

Các chỉ tiêu phân tích và dải kết quả đo
Chỉ tiêu Dải đo
 Chất béo  0,01– 25% ±0,1%  (option 45%)
 Chất khô không béo  3-15% ± 40% 
 Tỷ trọng  1015 – 1040 kg/m3 ± 0,3kg/m3
 Protein  2% – 7% ± 0,15%
 Đường Lactose  0,01% – 20% ± 0,2%
 Nước tự do  0% – 70% ± 3%
 Nhiệt độ sữa  1°C – 40 °C ± 1%
 Điểm đông  –0,4°C  –0,7°C ± 0,001%
 Muối  0,4% – 4% ± 0,05%
 pH  0 – 14 ± 0,05% (option)
 Độ dẫn điện  3 – 14 [mS/cm] ± 0,05% (option)
 Tổng vật chất khô  0 – 50% ± 0,17(option)

 Kích thước máy: 250 x 290 x 300 mmKhối lượng máy: 4 kg.; Máy có thể nối với máy in nhiệt qua cổng RS 232; Cung cấp bao gồm: Máy chính, máy in, đầu đo pH, Pipets hút sữa, Cốc đựng mẫu sữa, dây sạc điện, sách hướng dẫn sử dụng.

Bảo hành 12 tháng cho các lỗi kỹ thuật.

Xuất xứ: Bulgari

 
35.500.000 /Máy  May-phan-tich-sua-Lactoscan-LA
10125 Máy phân tích sữa Lactoscan LW

Lactoscan LW là loại máy phân tích sữa hiện đại với nhiều tính năng mới : hệ điều hành windows điều khiển bằng màn hình cảm ứng, có thể kết nối với chuột và bán phím không dây, tích hợp máy in nhiệt. Phân tích được nhiều loại sữa: sữa bò, sữa cừu, sữa tiệt trùng với thời gian phân tích nhanh 30 - 60 giây/mẫu.

Các chỉ tiêu phân tích và dải kết quả đo
Chỉ tiêu Dải đo
 Chất béo  0,01– 25% ±0,1%  (option 45%)
 Chất khô không béo  3 - 40% ± 0.15%
 Tỷ trọng  1015 – 1040 kg/m3 ± 0,3kg/m3
 Protein  2% – 7% ± 0,15%
 Đường Lactose  0,01% – 6% ± 0,2%
 Nước tự do  0% – 70% ± 3%
 Nhiệt độ sữa  1°C – 40 °C ± 1%
 Điểm đông  –0,4°C  –0,7°C ± 0,001%
 Muối  0,4% – 1,5% ± 0,05%
 pH  0 – 14 ± 0,05% (option)
 Độ dẫn điện  3 – 14 [mS/cm] ± 0,05% (option)
 Tổng vật chất khô  0 – 50% ± 0,17(option)

Kích thước máy: 250 x 290 x 300 mm

Khối lượng máy: 7 kg

Cung cấp bao gồm: Máy chính, cốc đựng mẫu phân tích, dây kết nối với nguồn điện, hướng dẫn sử dụng.

Khách hàng lựa chon thêm chưa tính trong báo giá này: Máy in nhiệt: 3.500.000  đồng, Cài đặt đo độ mỡ cao tới 45%: 2.800.000 đồng, Cài đặt chức năng đo độ dẫn: 2.100.000 đồng, Đầu đo pH: 2.800.000 đồng. Bảo hành 12 tháng cho các lỗi kỹ thuật.

Xuất xứ: Bulgari

39.600.000 /Máy  Xem video May-phan-tich-sua-Lactoscan-LW
10126 Máy phân tích sữa Lactoscan MCC W-V1

Lactoscan MCC W-V1  là loại máy phân tích sữa có kích thước gọn, dễ dàng mang đi công tác xa; cho kết quả nhanh, chính xác, thích hợp cho công việc kiểm nghiệm sữa. Hệ điều hành Windows với màn hình điều khiển cảm ứng kết nối wifi, tích hợp máy in nhiệt, có thể kết nối với chuột và bán phím không dây.

Các chỉ tiêu phân tích và dải kết quả đo
Chỉ tiêu Dải đo
 Chất béo  0,01– 25% ±0,1%  (option 45%)
 Chất khô không béo  3-15% ± 0.15% (option 40%)
 Tỷ trọng  1015 – 1160 kg/m3 ± 0,3kg/m3
 Protein  2% – 15% ± 0,15%
 Đường Lactose  0,01% – 20% ± 0,2%
 Nước tự do  0% – 70% ± 3%
 Nhiệt độ sữa  1°C – 40 °C ± 1%
 Điểm đông  –0,4°C  – 0,7°C ± 0,001%
 Muối  0,4% – 4% ± 0,05%
 pH  0 – 14 ± 0,05% (option)
 Độ dẫn điện  3 – 14 [mS/cm] ± 0,05% (option)
 Tổng vật chất khô  0 – 50% ± 0,17(option)

Kích thước máy 230 x 350 x 350 mm

Khối lượng máy: 8 kg.

Cung cấp bao gồm: Máy chính, cốc đựng mẫu sữa, dây sạc điện, sách hướng dẫn sử dụng, đầu đo pH.

Xuất xứ: Bulgari

70.000.000 /Máy  Xem video May-phan-tich-sua-Lactoscan-MCC-W-V1
10127 Máy phân tích sữa Lactoscan MCC W-V3

Lactoscan MCC W-V3 là máy phân tích sữa thế hệ mới, thiết kế nhỏ gọn, vỏ được làm từ nhựa cao cấp với nhiều tính năng hiện đại. Hệ điều hành Windows lưu trữ dữ liệu không giới hạn, màn hình điều khiển cảm ứng, tích hợp máy in nhiệt, có thể kết nối với chuột và bàn phím không dây. 

Các chỉ tiêu phân tích và dải kết quả đo
Chỉ tiêu Dải đo
 Chất béo  0,01– 25% ±0,1%  (option 45%)
 Chất khô không béo  3-15% ± 0.15%
 Tỷ trọng  1015 – 1040 kg/m3 ± 0,3kg/m3
 Protein  2% – 7% ± 0,15%
 Đường Lactose  0,01% – 6% ± 0,2%
 Nước tự do  0% – 70% ± 3%
 Nhiệt độ sữa  1°C – 40 °C ± 1%
 Điểm đông  –0,4°C  –0,7°C ± 0,001%
 Muối  0,4% – 1,5% ± 0,05%
 pH  0 – 14 ± 0,05% (option)
 Độ dẫn điện  3 – 14 [mS/cm] ± 0,05% (option)
 Tổng vật chất khô  0 – 50% ± 0,17(option)

Kích thước máy: 255 x 380 x 380 mm

Khối lượng máy: 4 Kg

Cung cấp bao gồm: Máy chính, cốc đựng mẫu sữa, dây sạc điện, sách hướng dẫn sử dụng, đầu đo pH.

Khách hàng lựa chon thêm chưa tính trong báo giá này: Máy in nhiệt: 3.500.000  đồng, Cài đặt đo độ mỡ cao tới 45%: 2.800.000 đồng, Cài đặt chức năng đo độ dẫn: 2.100.000 đồng, Đầu đo pH: 2.800.000 đồng. Bảo hành 12 tháng cho các lỗi kỹ thuật.

Xuất xứ: Bulgari

 
51.300.000 /Máy  Xem video May-phan-tich-sua-Lactoscan-MCC-W-V3
Đang online: 1
Trong ngày: 23
Lượt truy cập: 3840499
Thông báo
Hệ thống Máy đóng gói ủ chua

Hệ thống bao gói tự động nguyên liệu ủ chua bao gồm:

1. Máy băm thái:  sử dụng điện 3 pha, công suất mô tơ 5,5 Kw, năng suất băm thái 5-7 tấn/h (nguyên liệu tươi) và 2-3 tấn/h (nguyên liệu khô)

2. Băng chuyền, tải nguyên liệu vào máy đóng gói, chạy mô tơ 0,55 Kw/h

3. Máy đóng gói sử dụng màng cuốn: sử dụng điện 3 pha, công suất 5, 5 Kw/h, năng suất bao gói: 50 gói/h, Khối lượng gói: 50-80 Kg/gói (tuỳ nguyên liệu). Kích thước máy: 2,70 * 1,45 * 1,5 m. Khối lượng máy: 650 Kg.

Ủ chua cây bắp bảo quản 12 tháng với màng cuốn 2 lớp, bảo quản 24 tháng với màng cuốn 4 lớp.

Máy bao gói được rơm và nhiều nguyên liệu khác.

tu-van-ban-hang
Hotline: 0985 640 999