Mã sản phẩm Tên sản phẩm
Dịch vụ
Thông số kỹ thuật Giá bán
(đ/đvt)
Ảnh sản phẩm
1121 Tư vấn lập dự án

Tư vấn lập một phần hoặc toàn bộ dự án cho các hạng mục trong phạm vi ngành chăn nuôi bò. Đơn giá tính theo định mức do Bộ tài chính qui định.

0   Tu-van-lap-du-an
1122 Tư vấn theo thời gian

Tư vấn theo thời gian cho một lĩnh vực bất kỳ trong ngành chăn nuôi bò: Tư vấn chuyên môn, Pháp lý ...Đơn giá theo thời gian và nội dung chuyên mục tư vấn.

1.000.000 /Ngày  Tu-van-theo-thoi-gian
1123 Tư vấn theo chuyên đề, chuyên ngành

Thư vấn theo chuyên đề bất kỳ mà khách hàng mong muốn trong ngành chăn nuôi bò. Giá tư vấn được thiết lập tuỳ theo chuyên đề.

0   Tu-van-theo-chuyen-de-chuyen-nganh
Đang online: 3
Trong ngày: 8
Lượt truy cập: 3132114
Thông báo
Giảm giá sản phẩm tháng 11/2020

Hai sản phẩm sau đây giảm giá nhiều nhất trong tháng 11/2020:

1. Máy thu hoạch cây bắp một hàng, giảm từ 160 triệu còn 130 triệu: xem chi tiết mã hàng hoá 731 trong website

2. Máy tách phân giảm từ 150 triệu còn 120 triệu, xem chi tiết mã hàng hoá 7171

Quí khách hãy cân nhắc đầu tư để giảm thiểu công lao động, chất lượng sản phẩm tốt và đồng đều, hiệu quả kinh tế cao.

tu-van-ban-hang
Hotline: 0985 640 999